Home » blog » The Latest in Swedish Reggae
Reggae/Ska

The Latest in Swedish Reggae

Vill du veta vad som händer i reggae? Okej, det är lätt. Bara kolla vad som händer i Sverige.

Min dotter föreslog på länken ovan, som är låten “Momma” från Kultiration. Det som verkligen är intressant är att bandets Wikipedia notering tyder på att dess musik liknar en amerikansk reggae band som heter Groundation – och att bandets posten hänvisar till Kultiration.

Fortfarande inga jamaicanska band nämns.

Nedan är Groundation utför “odelade”.

 

It’s a pretty language. Here, courtesy of Google Translate, is what I wrote:

Want to find out what is happening in reggae? Okay, it’s easy. Just check out what is going on in Sweden.

My daughter suggested the link above, which is the song “Momma” from Kultiration. What really is interesting is that the band’s Wikipedia listing suggests that its music is similar to an American reggae band called Groundation — and that band’s entry refers back to Kultiration.

Still no Jamaican bands mentioned.

Below is Groundation performing “Undivided.”

Copied!